Copyright © RM-drevo 2014 | Created by ITMedia

Patentovaná technológia tepelného spracovania dreva umožňuje spracovať akýkoľvek druh dreva bez obmedzenia. Najčastejšie sa však spracovávajú dreviny ako smrek, borovica, breza a osika.

Smrek

smrek-img

Smrek je po tepelnej úprave rozmerovo stály a odolný voči hnilobe a škodcom, preto je vhodný na použitie najmä na také účely, kde je časovo a finančne náročná údržba materiálu. Po tepelnej úprave sa smrek používa v exteriéri a to predovšetkým na vonkajšie fasádne obklady, prevetrávané fasády a ploty.

Borovica

borovica-img

Tepelne upravená borovica je, takisto ako smrek, rozmerovo stabilná, odolná voči hnilobe a škodcom a pre svoju kresbu a vlastnosti si našla uplatnenie v exteriéri najmä na terasové podlahy.

Porovnanie vlastností v závislosti od úrovne a druhu dreva.

Smrek – Borovica  Thermo-S  Thermo-D 
Teplota spracovania 190°C 212°C
Odolnosť proti počasiu + ++
Rozmerová stabilita + ++
Ohybová pevnosť bez zmeny znížená
Intenzita sfarbenia + ++
phoca thumb l terasa ba 12

Borovica Thermo D
Ďalšie ukážky si pozrite v časti referencie.

 

    Úroveň rovnovážnej vlhkosti (1)  
Druh dreva / stupeň
tepelnej úpravy 
Rozmerová
stabilita podľa
EN 1910
Pri 65%
relatívnej
vlhkosti okolia
Pri 95%
relatívnej
vlhkosti okolia
Trvanlivosť
podľa EN 113
Smrek/Thermo S Veľmi dobrá  6-7%  13-14% Stredne trvanlivé (trieda 3)
Borovica/Thermo S Dobrá 6-8% 14-16% Stredne trvanlivé (trieda 3)
Smrek/Thermo D Výborná 5-6% 11-12% Trvanlivé (trieda 2)*
Borovica/Thermo D Dobrá 6-7% 12-13% Trvanlivé (trieda 2)*

 

(1) Hodnoty sú pre ThermoWood bez povrchovej úpravy. Povrchová úprava ďalej zníži rovnovážnu vlhkosť pri vysokej relatívnej vlhkosti (>90%).
*ThermoWood nie je určený pre priamy styk so zeminou. Ak je však použitý pre priamy styk so zeminou, prípadne je ponorený vo vode, zvyšuje sa riziko napadnutia drevokaznými hubami a preto je potrebné použiť aspoň triedu trvanlivosti 2.
Tepelná vodivosť stanovená podľa EN-ISO 10465 je pre:
Smrek-Thermo D: 0,09 W/mK (tepelne neupravený smrek: 0,125 W/mK)
Borovica-Thermo D: 0,10 W/mK (tepelne neupravená borovica: 0,135 W/mK)

 

Požiadať o cenovú ponuku na mieruPozrite si ponuku našich produktov
Tieto stránky používajú cookies.
Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšiť vaše skúsenosti poskytnutím prehľadov o tom, ako sa stránky používajú.
Viac informácií Súhlasím Odmietnuť